2013.
ápr. 1.

Tematika

Elméleti szakasz

1. alkalom Csoportépítés alap-drámajátékokkal. Egymás megismerése (bemutatkozás-név eltáncolása), ritmusgyakorlatok, kinek mi jut eszébe a színházról). Eddigi színházi élmények felelevenítése. Csoport bontás.

2. alkalom Közös agy-bemelegítő gyakorlat kipróbálása. A klasszikus színház története nagy vonalakban (görög, középkori, klasszicista). Angol és francia színház különbségei. Opera és bábtörténet. Rövid felolvasás néhány ógörög és Shakespeare drámából. A hallottak értelmezése.

3. alkalom A modern színház bemutatása. Rendezés történet. Ízelítő Sztanyiszlavszkij, Grotowski stb. művészetéből.

4. alkalom Színészmesterség elméletben (Craig és Cohen). Színházi felvételek (Gárdonyi Géza Színház: Csörgess meg!).

5. alkalom Egy színház belülről: a pincétől a zsinórpadlásig. Színházi emberek: a jegyszedőtől a műszakig.

6. alkalom A színház felvetett kérdéseinek vizsgálata adott drámarészletek alapján. Félévtől függően innen indul az aktuális téma beillesztése a foglalkozásba. (néphagyományok, várostörténet, kisebbségi kérdés és napi sajtó vizsgálata)

7. alkalom Szövegírás. Dráma és/vagy színház (Bécsy Tamás). A szövegben rejlő potenciális energia felfedezése.

8. alkalom A színész és a szöveg kapcsolata. Karakterépítés. A szerep megformálásnak elméleti alapjai. A bemutatásra szánt darab szövegének közös létrehozása. Összegzés. [Megjegyzés: minden alkalommal az elmélet gyakorlatát is kipróbáljuk (pl. brosst keresünk a függönyön)]

Kreatív szakasz

1. alkalom Átfogó tréning. Alapvető mozgási, szöveges, énekes és drámagyakorlatok.

2. alkalom Színészi megközelítés (cél-akadály, közös játék, taktikák, építkezés).

3. alkalom A színész mint eszköz (a színész légzése, hangja, beszéde, teste)

4. alkalom Meghívott előadó. Balett és kortárstánc témában. Mozgástréning.

5. alkalom Házi olvasmányok. Dramatikus háttér. A készülő bemutat kérdéseihez ajánlott olvasmányok keresése és feldolgozása.

6. alkalom Előadás elemzés közösen megnézett bemutató alapján. Kritikai hozzáállás fejlesztése. Rögtönzések a feldolgozandó témában. A bemutatott jelentek azonnali csoportos és egyéni elemzése.

7. alkalom Meghívott előadó. Haladó színészi technikák. (inspiráció, energiavezetés, figyelem) Ráadás: egy különleges technika a jókedvhez: 1 órás nyílt bohóctréning.

8. alkalom A közben megszülető darab összerakása. Közös elemzés. Helyzetgyakorlatok. Improvizáció. A tér és látványvilág megtervezése. Erővonalak felrajzolása. Memóriagyakorlatok.

9. alkalom Meghívott előadó. A színház szociokulturális alapja és háttere a darab szövegének és a résztvevők helyzetének kapcsán.

10. alkalom Meghívott előadó. Minden, amiből lesz valami. A Janus Egyetemi Színház műszaki vezetőjének előadása.

Szintetizáló szakasz

1. alkalom Látogatás a pécsi Janus Egyetemi Színházban. Rövid történeti áttekintés a színház vezetőjével. Színházbejárás. Egy próba megtekintése. Beszélgetés a színészekkel. Közös játék és a színpadtechnika kipróbálása. Esetleg egy esti előadás megtekintése. Utána elemző megbeszélés.

2. alkalom A kurzus eddigi ismereteinek szintetizálása. Véleménycsere. Forrószék. Munkabemutató az összefűzött jelenetek alapján.

Produktív szakasz

1. alkalom A munkabemutató tapasztalatainak megbeszélése és értékelése. A szöveg végső korrektúrája. Végleges szereposztás. Díszlet és jelmez.

2. alkalom Rendelkező próba.

3. alkalom A helyzetek vizsgálata. Érzelmi síkok végleges tisztázása.

4. alkalom Véglegesítő próba.

5. alkalom Nyilvános főpróba.

6. alkalom Premier!

„Film- és színházművészeti
kompetenciafejlesztés a Mohácsi
Kossuth Filmszínházban”
TÁMOP-323/A-11/2012-0110.